Toimintamalli

Pääasiallinen kohderyhmämme on aikuiset mielenterveyskuntoutujat. Jokaiselle asukkaalle laaditaan yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma, joka päivitetään säännöllisesti. Omaisilla on mahdollisuus osallistua hoidon suunnitteluun ja toteutukseen. Kullakin asukkaalla on omahoitaja, joka pääosin huolehtii hänen henkilökohtaisista tarpeistaan kuten raha-asiat, ostokset, yhteydenpito omaisiin, lääkäri- ym. käynnit.

Kaikki kodin työt tehdään yhdessä asukkaiden kanssa heidän omien halujen ja voimavarojen mukaan, mihin heitä myös kannustetaan aktiivisesti. Käytämme kuntouttavaa työ-otetta eli pyrimme kaikissa toimissa tukemaan asukkaan jäljellä olevia voimavaroja. Annamme asukkaan tehdä itse ja autamme vain tarvittaessa. Olemme asukkaiden kanssa aktiivisia suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan; retkien, virallisten asiointien, työn tai koulutuksen merkeissä. Lisäksi toimintaamme liittyy järjestötoiminnan mahdollisuus. Hoivakodin A-osastolla sijaitsee erillinen toimintatila, jossa asukkaat voivat ohjaajan kanssa harrastaa kuntouttavaa viriketoimintaa kuten askartelua, käsitöitä, mattojen kudontaa tai puutöitä. Leipomispäivät järjestetään myös A-osastolla omassa keittiössä. Viriketoiminta on tärkeä osa hoitotyötämme.

Osa asukkaista käy työtoiminnassa talon ulkopuolella työkeskuksissa, josta he saavat toiminta-avustusrahaa. Luonnon kaunis ympäristö suovat mainioita ulkoreittejä niin kesäisin kuin talvisinkin, asukkaan kunnosta riippuen.