Toimintamalli

Pääasiallinen kohderyhmämme on aikuiset mielenterveyskuntoutujat. Jokaiselle asukkaalle laaditaan yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma, joka päivitetään säännöllisesti. Omaisilla on mahdollisuus osallistua hoidon suunnitteluun ja toteutukseen. Kullakin asukkaalla on omahoitaja, joka pääosin huolehtii hänen henkilökohtaisista tarpeistaan kuten raha-asiat, ostokset, yhteydenpito omaisiin, lääkäri- ym. käynnit.

Kaikki kodin työt tehdään yhdessä asukkaiden kanssa heidän omien halujen ja voimavarojen mukaan, mihin heitä myös kannustetaan aktiivisesti. Käytämme kuntouttavaa työ-otetta eli pyrimme kaikissa toimissa tukemaan asukkaan jäljellä olevia voimavaroja. Annamme asukkaan tehdä itse ja autamme vain tarvittaessa. Olemme asukkaiden kanssa aktiivisia suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan; retkien, virallisten asiointien, työn tai koulutuksen merkeissä. Lisäksi toimintaamme liittyy järjestötoiminnan mahdollisuus. Hoivakodin alakerrassa sijaitsee erillinen toimintatila, jossa asukkaat voivat ohjaajan kanssa harrastaa kuntouttavaa viriketoimintaa kuten askartelua, käsitöitä, mattojen kudontaa tai puutöitä. Leipomispäivät järjestetään hoivakodin tilavassa keittiössä. Viriketoiminta on tärkeä osa hoitotyötämme.

Osa asukkaista käy työtoiminnassa talon ulkopuolella työkeskuksissa, josta he saavat toiminta-avustusrahaa. Luonnon kaunis ympäristö suovat mainioita ulkoreittejä niin kesäisin kuin talvisinkin, asukkaan kunnosta riippuen.