Toiminta

Toimintamme perustuu hyvään perushoitoon ja kuntouttavaan hoitotyöhön turvallisessa, kodinomaisessa ympäristössä vuorokauden ympäri. Toimintaamme ohjaava arvo on yhteisöllisyys; joka pitää sisällään rehellisyyden, avoimuuden, luottamuksen, hyväksynnän ja kunnioituksen. Kohtelemme asukkaita tasa-arvoisesti, lämmöllä ja ihmisläheisesti. Panostamme kuntoutusmallissamme kuntoutujan voimavaroihin heikkouksien sijaan. Päämääränä toiminnalle on asukkaan hyvän elämänlaadun ylläpitäminen.

Sairaanhoito on järjestetty siten, että hoivakodissa on konsultoiva lääkäri. Hän uusii tarvittavat reseptit, käy läpi esille nousseet ongelmat ja määrää tarvittavat tutkimukset.

Toimitilat

Toimitilat

Asuminen

Asuminen