Verksamhetsplan

Vår huvudsakliga målgrupp är vuxna i behov av psykisk rehabilitering. För varje klient görs en enskild vård- och serviceplan, som uppdateras regelbundet.
Anhöriga har möjlighet att påverka och vara med i planeringen och utförandet av vården. Varje klient har en egen vårdare, som sköter om största delen av dess personliga ärenden som pengaffärer, inköp, kontakten med anhöriga, läkar- och eventuella andra besök.

Alla hemmets sysslor utförs tillsammans med klienterna enligt deras egen vilja och resurser, med aktiv uppmuntring av personalen. Vi har ett rehabiliterande arbetssätt, alltså vi stöder klientens kvarvarande resurser, de får själva utföra och sköta olika sysslor i hemmet, personalen hjälper förstås till och tillrättavisar vid behov. De boende aktiveras så mycket som möjligt genom: utfärder, sköta egna ärenden t.ex. till banken, genom arbete eller skolning. Därtill finns även möjlighet för annan föreningsverksamhet.

I vårdhemmets A-avdelning finns ett skilt verksamhetsutrymme där klienterna tillsammans med skötaren kan utföra olika handarbeten, som t.ex. att sy, snickra eller måla. Bakdagar ordnas även i vårdhemmets A-avdelnings kök.
Att aktivera klienterna är en viktig del av vårdarbetet. En del av klienterna deltar i verksamhet i ett arbetscenter utanför vårdhemmet, som de får sysselsättningsbidrag för.

Vårdhemmet ligger i en naturskön miljö som erbjuder ypperliga möjligheter för promenader året runt, anpassade efter klientens tillstånd.