Verksamhet

Vår verksamhet baserar sig på en god primärvård och ett rehabiliterande vårdarbete i en hemtrevlig och trygg miljö dygnet runt. I verksamheten värdesätter vi gemenskap och sammanhållning som innebär ärlighet, öppenhet, förtroende, godkännande och respekterande. Vi behandlar alla klienter jämlikt, på ett varmt och medmänskligt sätt. Vi strävar till att framhäva den rehabiliterandes starka sidor istället för de svaga i vårt arbete, samt försöker att skapa och bevara en god livskvalitet åt klienten.

Sjukvården är ordnad så att vi har en konsulterande läkare. Läkaren förnyar vid behov recept, går genom eventuella problem och beslutar om behövliga undersökningar.

Utrymmen

Utrymmen

Boende

Boende