Personal

Vår personal

Personalen består av utbildade närvårdare, sjukskötare och socionomer. Varje klient har en egen vårdare, som sköter om största delen av dess personliga ärenden som pengaffärer, inköp, kontakten med anhöriga, läkar- och eventuella andra besök.

Tiina Nilsson

Ansvarig sjukskötare VD, ägare

050 321 7298

tiina.nilsson@raaseporinhoivakoti.fi

Fredrik Nilsson

Säkerhetschef, ägare

0400 976 423

fredrik.nilsson@raaseporinhoivakoti.fi